irishslang.info
The farmers journal
irishslang.info
A big drinkin session
irishslang.info
Very good
irishslang.info
I understand
irishslang.info
Not as stupid as i look
irishslang.info
Sh*t stuck to the hair of your arse!
irishslang.info
To do something all of the time
irishslang.info
I'll tell you one thing for nothing.
irishslang.info
Kiss alot